s. Wiesława Zemla RM

Siostra Daniela zak. Wiesława Zemla, od 1951 r. w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, nauczycielka muzyki, wieloletnia profesorka na Studium Liturgiczno-Muzycznym w Aninie, solistka i dyrygentka, śpiewająca sopranem o pięknej barwie i dużej mocy głosu, organistka, dyrektorka chóru zakonnego swego Zgromadzenia, przygotowuje oprawę muzyczną uroczystości, akademii i imprez okolicznościowych.
Daniela Zemla urodziła się 29 września 1933 r. w Krakowie. Od dziecka śpiewała, biorąc udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych, śpiewając jako solistka, w duecie lub w chórze. Naukę muzyki, w teorii i praktyce, rozpoczęła w Krasnymstawie, uczęszczając przez dwa lata do tamtejszego Ogniska Muzycznego.
Po zdobyciu matury w 1951 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mszanie Dolnej (Prowincja Krakowska). Już w postulacie, rozpoczęła naukę muzyki w założonej w Mszanie Dolnej filii Studium Liturgiczno–Muzycznego im. Piusa X, które prowadziło Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi od 1951 r. w Międzylesiu.

Po rocznej przerwie, podczas której kontynuowała formację zakonną w nowicjacie w Warszawie, dołączyła do trzeciego rocznika uczennic Studium, by w roku 1955 otrzymać świadectwo ukończenia tegoż Studium Liturgiczno-Muzycznego.
W tym samym roku zdała egzamin wstępny do Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Warszawie - w klasie organów prof. Stanisława Możdżonka, którą ukończyła w 1959 r. Po tej szkole rozpoczęła staż na Studium Liturgiczno-Muzycznym przeniesionym w 1957 r. z Międzylesia do Anina.
Od 1965 r. kontynuowała naukę muzyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Muzyki Kościelnej. Studia zakończyła w roku 1970 Recitalem dyplomowym przygotowanym w klasie organów ks. prof. Karola Mrowca i obroną pracy dyplomowej pt. „Polskie pieśni religijne w Kancjonale Staniąteckim z 1586 roku”, uzyskując tytuł magistra muzykologii kościelnej.
Swoje wykształcenie muzyczne starała się wykorzystać możliwie w szerokim zakresie prowadząc m.in. wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne na Studiem Liturgiczno-Muzycznym w Aninie, w latach 1959-1995, z przerwami (1977-1983, kiedy pełniła posługę przełożonej prowincjalnej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia oraz w latach 1986-1990, kiedy podjęła obowiązki organistki w katedrze św. Jakuba w Olsztynie). Prowadziła wykłady: zasady muzyki, emisja głosu, harmonia funkcyjna oraz uczyła indywidualnie uczennice gry na instrumentach: fortepianie i organach.
Wielką radością napawa fakt, że wiele sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, które ukończyły Studia muzyczne w Aninie, pełnią obowiązki organistek w sposób profesjonalny. Poprzez prawidłowy śpiew i muzykę kościelną pomagają wiernym w godnym przeżywaniu nabożeństw liturgicznych i w pogłębianiu wiary.
Siostra Daniela zawsze radosna, z promiennym uśmiechem, z pogodnym stosunkiem do świata i otoczenia, wprowadzała w środowisko swego życia i pracy etos śpiewu i muzyki, jako drogi prowadzącej poprzez serca ludzi do chwały Bożej. Jej pogodne usposobienie zjednywało jej życzliwość i przyjaźń zarówno uczennic jak też szerszego grona osób duchownych i świeckich. Od 1996 roku stałym miejscem zamieszkania Siostry Danieli jest Dom Generalny Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. Adres: 01-017 Warszawa, ul. Żelazna 97.
S. Teresa Antonietta Frącek RM


Lekcja harmonii funkcyjnej.