DR ANNA SOKOŁOWSKA


25.01.2012 r. w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ANNA SOKOŁOWSKA obroniła swoją pracę doktorską "DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNA I PEDAGOGICZNA KSIĘDZA WOJCIECHA IGNACEGO LEWKOWICZA".

Poniżej "list ks. biskupa Zawitkowskiego (również słuchacz Anina), który odczytał ks. Dziekan tuż przed moją autoprezentacją w czasie obrony. List wzruszył zebranych, a nawet samego Dziekana podczas czytania, ja się rozpłakałam wówczas, bratanica księdza Lewkowicza - Wiesia - również."


- Fragment pracy doktorskiej dr Anny Sokołowskiej opisujący powstanie Studium Muzyczno - Liturgicznego w Aninie.
- Wspomnienia uczniów ks. Wojciecha Lewkowicza.


Zdjęcia z obrony.


   Od lewej: s. dr Alicja Jończyk RM, promotor - prof. nadzw. dr hab. Stanisław Dąbek, recenzent - prof. dr Jerzy Kurcz, dr Anna Sokołowska.

<<- Poprzenia strona - Następna strona ->>