HISTORIA STUDIUM


Dnia 27 sierpnia 1951 r., w Domu Zakonnym Sióstr Rodziny Maryi w Międzylesiu koło Warszawy, odbył się zjazd sióstr zakonnych zainteresowanych śpiewem kościelnym. Ks. Wojciech Lewkowicz (ukrywający się wówczas pod nazwiskiem „Jankowski”) w oparciu o uprzednie porozumienie z Księdzem Prymasem i Matką Generalną, wykorzystał ten zjazd dla zorganizowania Studium Muzyki Kościelnej. Zjazd stał się również okazją do przeprowadzenia egzaminu wstępnego sprawdzającego zdolności muzyczne kandydatek. Po egzaminie wstępnym zapisano 44 siostry zakonne – pierwsze słuchaczki studium. Dyrektorem został inicjator i założyciel tegoż studium - ks. W. Lewkowicz. Wykładowcami byli: ks. Mieczysław Jankowski - nauczał chorału gregoriańskiego; ks. Zbigniew Piasecki - chóroznawstwo; ks. Alojzy Zochowski - język łaciński; s. Powerella Głowska - harmonia i solfeż; s. Michalina Luty - zasady muzyki; s. Rafaela Stando - rytmika, pieśni dziecięce, inscenizacje; ks. W. Lewkowicz - historia muzyki kościelnej i emisja głosu.
We wrześniu 1958 r. Studium Muzyki Kościelnej zostało przeniesione do Anina. Głównym powodem przeniesienia był brak pomieszczeń do zajęć. Studium, w ówczesnych warunkach politycznych, działało niejawnie. Kilka lat później przyjęło nazwę: Studium Muzyczno-Liturgiczne im. św. Piusa X w Warszawie – Aninie.
Stacjonarny cykl nauczania trwał 4 lata. Po jego ukończeniu absolwentki, podejmując praktykę, kontynuowały naukę zaliczając egzaminy 3-stopniowych kwalifikacji. W 1988 r. „Anin” został włączony do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, a w 1994 r. uzyskał status akademicki. Poszerzony został program nauczania o psychologię, pedagogikę i filozofię. Wśród wykładowców znaleźli się m. in.: ks. prof. Karol Mrowiec, ks. dr Antoni Pietrzyk, dr Janina Kowalczewska.
Funkcję dyrektora pełnili kolejno: ks. W. Lewkowicz, ks. dr M. Jankowski, ks. bp dr J. Dąbrowski, s. dr A. Jończyk. Studium działało do 1995 r.


Następna strona ->>