Pobierz: „Śpiewnik Tymoteuszowy”


Jest to zbiorek utworów ks. Tymoteusza - bp Józefa Zawitkowskiego zebrany i opracowany przez Jakuba Stachów.KILKA SŁÓW OD AUTORA…

„Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła…” – tak śpiewamy w najbardziej znanej pieśni ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego. Utwór ten powstał na Kongres Eucharystyczny w 1987 roku. W niedługim czasie został rozpowszechniony po całej Polsce. Dziś możemy usłyszeć go w każdej parafii. Jego fenomen polega m. in. na tym, że jest to modlitwa pochodząca z głębi serca – wzruszająca, a zarazem taka polska i prawdziwa, niosąca w sobie głębokie przesłanie.


Mnie nie było jeszcze na świecie w 1987 roku, więc nie mogę pamiętać, jak śpiewano ją na Kongresie. Z dzieciństwa przypominam sobie jednak jej wykonanie w mojej parafii. Pamiętam, jak huczały organy, a ludzie głośno śpiewali: „…do końca nas umiłował.” Ze łzami w oczach wspominam, jak śpiewaliśmy ją podczas procesji Bożego Ciała, gdy „ziemia nasza stała się ołtarzem, a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.”


Później spotkałem się z innymi, równie pięknymi pieśniami Księdza Biskupa. Niektóre z nich znajdywałem w śpiewnikach, w czasopismach, broszurach i w końcu na stronach internetowych. Były również takie, do których nie było łatwo dotrzeć. Pisałem maile, z prośbami o udostępnienie tekstów i nut. Na niektóre otrzymałem odpowiedzi, na inne niestety nie. Wtedy powstał pomysł, aby zebrać mało dostępne pieśni i piosenki Bp. Zawitkowskiego w jeden śpiewnik, którym można by podzielić się z organistami, księżmi i innymi osobami zainteresowanymi śpiewem kościelnym w całej Polsce.


W przygotowanie śpiewnika włączyło się wiele życzliwych osób, którym składam serdeczne podziękowania. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pomoc przy wyszukiwaniu, zbieraniu i opracowywaniu tekstów oraz nut. Dziękuję za ciepłe słowa, które motywowały mnie do prac nad tym projektem.


Śpiewnik Tymoteuszowy nie został jeszcze ukończony. Ciągle trwają prace nad jego powiększeniem. Dotychczas zawiera nieco ponad 50 utworów, tymczasem na podstawie różnych źródeł można oszacować, że Ks. Bp Zawitkowski napisał około stu różnych pieśni i piosenek. Mam nadzieję, że w przyszłości wszystkie zostaną umieszczone w tym śpiewniku.


Niech ten zbiorek przyczyni się do rozwoju polskiej muzyki kościelnej. Niech nasz repertuar zostanie poszerzony o chociaż kilka pięknych pieśni Księdza Biskupa. Do ich wykonania nie potrzeba wykwalifikowanych śpiewaków. Z powodzeniem mogą je wykonywać zwykli ludzie zebrani na niedzielnej Mszy św. Od organistów i prowadzących śpiew w kościołach zależy tylko, czy będą mieli chęć wprowadzania nowych utworów.


Dołóżmy starań, aby te piękne pieśni i piosenki nigdy nie zostały zapomniane. Miejmy ich słowa na ustach i przekazujmy je młodemu pokoleniu. Nośmy głębokie przesłanie, które w sobie zawierają, w naszych sercach. Niech będą naszym drogowskazem na drodze do Królestwa Niebieskiego.


Nie wstydźmy się śpiewać! Niech nasze kościoły i domy będą przepełnione śpiewem płynącym z głębi serc.


„Niech jeszcze raz o nas powie
świat zadziwiony:
Zobaczcie, jak pięknie żyją
ci Chrystusowi!”


(z pieśni Jeden duch i jedno serce)