s. Alicja Jończyk RM

ze Zgromadzenia SS Franciszkanek Rodziny Maryi kształciła się w Studium Muzyczno-Liturgicznym im. Św. Piusa X w Warszawie (1956-1960), a następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie na wydziale Teorii i Kompozycji pod kierunkiem prof. Franciszka Skołyszewskiego (1960-1965), uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Ukończyła także Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Warszawie, w klasie organów prof. Stanisława Możdżonka (1968). W latach 1968-1973 studiowała muzykologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, m.in. u ks. prof. dra hab. Jerzego Pikulika, prof. dra hab. Jana Stęszewskiego i prof. dra hab. Marii Piotrowskiej. Jej praca magisterska na temat Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 45 z Biblioteki Kapitulnej na Wawelu, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Pikulika, została opublikowana w zeszycie naukowym Muzyka religijna w Polsce (red. J. Pikulik t. 1, z. 1. Warszawa 1973 s. 195-323).
Pracę doktorską na temat Ordinarium missae najstarszych diecezjalnych graduałów krakowskich i jego znaczenie dla kultury muzycznej w Polsce napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Michała Chomińskiego i ks. prof. dr. hab. Karola Mrowca (KUL 1986 ).

A. Jończyk była wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej, w Studium Liturgiczno-Muzycznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Aninie (1966-1995), oraz w Instytucie Szkolenia Organistów w Warszawie przy PWTW (1955-2011 ). Kardynał Kazimierz Nycz odznaczył s. Alicję medalem Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej. Działalność muzyczną kontynuuje nadal w swoim Zgromadzeniu jako organistka i dyrygent. Jest autorką około stu publikacji o tematyce muzycznej i teologicznej, które ukazały się w takich czasopismach, jak:Musica sacra nova, Liturgia Sacra, Życie Muzyczne, Ruch Muzyczny, Nasz Dziennik, Pastores, Inspiracje. Koncertowała w kraju i za granicą. Ze swym chórem dokonała nagrań archiwalnych dla II programu Polskiego Radia.

Kilka utworów organowych w wykonaniu s. Alicji, które udało mi się znaleźć w internecie:

Koncert s. Alicji w Katedrze Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Irkucku
Dietrich Buxtechude (1637 - 1707) Passacaglia d - moll BuxWV 161
Mieczysław Surzyński (1866 - 1924) Fantazja A - dur op. 30 cz. II - Elegia fis - moll
Jean Marie Plum (1899 - 1944) Wariacje na temat Veni Sancte Spiritus op. 105 nr 4