Tadeusz Jarzęcki

Tadeusz Jarzęcki po studiach w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina i w Państwowym Konserwatorium w Warszawie rozpoczął działalność koncertową w latach 30. W 1939 r. otrzymał stypendium na studia w Paryżu, które udaremniła wojna. W latach okupacji hitlerowskiej artysta uczestniczył w organizowanych przez RGO koncertach na cele dobroczynne. Następnie był więźniem obozów koncentracyjnych Mauthausen i Ebensee.
Po wojnie osiadł w Warszawie i podjął pracę organisty w stołecznych kościołach, a także pracę pedagogiczną w szkołach muzycznych.
Od 1950 r. związany był z Państwową Szkołą Muzyczną im. Józefa Elsnera. Prof. Jarzęcki, ucząc gry organowej, teorii muzyki i solfeżu, wychował uczniów, spośród których wielu osiągnęło wybitną pozycję artystyczną.
Prof. Tadeusz Jarzęcki działał w Prymasowskiej Komisji ds. Muzyki Religijnej, Komisji ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej oraz w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków. Od 1990 r. był wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera.
Artysta jest autorem wielu kompozycji organowych. Nagrywał także recitale organowe dla Polskiego Radia.

Profesor Tadeusz Jarzęcki wieloletni wykładowca w Aninie zostawił nam wspaniała Balladę:11 marca 2010 o godz. 18.00, w siedzibie ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIE odbyła się uroczystość inauguracji organów zbudowanych przez firmę Alexander Schuke Potsdam oraz nadania pracowni organowej imienia Tadeusza Jarzęckiego. Recital inauguracyjny wykonał Guy Bovet (Szwajcaria)."Ballada" - nuty, tekst, nagranie .mp3
1. Jezus uśmiechnięty (D - dur) - pastorałka.
2. Jezus uśmiechnięty (C - dur) - pastorałka.
3. Tylko Bóg.