Krystyna Grzegorzewska

Studia skończyłam w Akademii Muzycznej w Warszawie (ówczesna Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna) na 2-ch wydziałach Wokalnym i Pedagogicznym.Na UNIWERSYTECIE Jagiellońskim na MUZYKOLOGII wKrakowie 3 lata studiów Magisterskich.
Poza pracą śpiewaczki (30 lat pracy w operze) zajmowałam się pracą nad emisją głosu w Operetce warszawskiej - w Ognisku Muzycznym - w Teatrze Syrena w Chórze Zaw.ARS antiqua i STUDIUM MUZYCZNO-LITURGICZNYM w Aninie.
W anińskim studium spędziłam wiele lat zajmując się indywidualnym ustawianiem głosów studentek, by przygotować je do przepięknie prowadzonego chóru przez genialną dyrygentkę i kompozytorkę Siostrę Alicję Jończyk.


Lekcja w Konserwatorium w Krakowie w klasie światowej sławy śpiewaczki ADY SARI.Mój pierwszywszy występ w operze w wieku 16-tu lat.


Występ w Operze Warszawskiej.


Występ w Operze Warszawskiej.


Danusia z Krzyżaków. (w wieku 10 lat).                                                         Scena ze Strasznego Dworu.Carmen.